Những lưu ý trước khi chọn một khoản vay

Không vay quá sức Quy tắc để tránh xa nợ nần là không bao giờ vay quá khả năng chi trả của mình. Hãy chỉ vay đúng số tiền mà bạn thật sự cần lúc này và có…

bookmark at folkd